Qui som

Qui som

L’escola té un projecte basant en el respecte cap a l’infant i els seus processos de vida tenint en compte que ens gestionem en una sola línia educativa que abraça P0, P1 i P2. Entenem, també, que els infants creixen amb salut i harmonia si senten cobertes les seves necessitats fisiològiques i emocionals, a més a més de les motrius i sensorials. Per tant, l’equip educatiu vetlla per fer possible que els infants es sentin respectats, escoltats i cuidats en el seu dia a dia. Les educadores acompanyem de manera respectuosa i amorosa els processos de vida de cadascun. Donem presència, posem paraules a les seves accions i emocions, contenim i posem límits necessaris. Els cuidem, els mirem i estem presents perquè puguin créixer des de la confiança, vetllant per una composició física i material que respongui a les seves necessitats. La ràtio de la nostra escoleta és molt baixa, per això cada infant te una atenció individualitzada i personalitzada.

A la nostra escoleta hi poden asistir infants de 4 mesos fins als 3 anys d'edat.

Definim la metodologia emprada a l’escola com a vivencial ja que les activitats realitzades amaguen objectius que permeten potenciar les capacitats d’exploració i descobriment dels infants, facilitant-los l’adopció del paper de protagonistes del seu aprenentatge i, per tant, apropant-los en primera persona als objectes de l’entorn. Aquestes queden plasmades en els reculls d’experiències que s’emporten a final de cada trimestre. També contemplem les sortides per indrets del poble com una part important de l’educació global que reben els infants ja que permeten desenvolupar aspectes importants com l’autonomia, la motivació per la descoberta, etc. La possibilitat d’observar i formar part d’experiències noves afavoreix un aprenentatge significatiu d’una forma lúdica, flexible, variada i motivadora. Es tenen en compte, també, les festes, els costums i les tradicions per les quals acostumem a trobar-nos amb els d’infantil de l’escola Blanca de Vilallonga i fer les celebracions de forma conjunta. Altrament, la Festa dels Colors adquireix molta importància  ja que tenen per objectiu conèixer els diferents i bàsics que ens envolten però sempre a través del joc i de diferent activitats motivadores. Sentim, doncs, que el joc és fonamental en la vida de l’infant ja que conflueix com a acció natural en ell i és decisiu  pel seu creixement, com a font d’aprenentatge i de plaer, sentint l’experiència de tenir en compte a l’altre, les seves intencions, desitjos, etc.; dona la possibilitat de negociar, regular la pròpia acció i crear noves situacions de joc compartit. El joc lliure i espontani dins de l’espai, contenidor d’experiències úniques i de materials provocadors que conviden a ser manipulats, explorats, etc., pretén generar en ella aprenentatges combinats de moment inoblidables.

Per això l'aula principal on els nens/es juguen el dia a dia és l'aula multisensorial, on hi podem trobar ambients com ara: el laboratori de llum, la taula de llum o el retroprojector, a més a més també poden experimentar a l'ambient Montessori i Reggio Emilia: un espai on els infants hi troben diferents materials per treballar. Dins d'aquesta aula també hi tenim l'espai d'experimentació on realitzem les activitats més sensorials com són els jocs amb farina, xocolata, gelatina, pintura, entre molts d'altres.

Alguns dels projectes que també treballem són:

- Documentació pedagògica

- El nostre hort

- La maleta viatgera

- L'hora de dinar

- El canvi de bolquers

- Psicomotricitat

- Berenars saludables

- Animals a l'aula

- Els oficis

Per l’altra banda, les famílies són de gran importància pel desenvolupament dels seus infants. És imprescindible caminar amb elles de la mà ja que som conscients que són el primer vincle que estableix l’infant i on troba seguretat. Per aquest motiu creiem necessari anar teixint una relació  de confiança que ens ajudi a sentir-nos-hi cada dia més a prop. Així doncs, les famílies són mirades com a éssers integrants i actius en el desenvolupament del projecte, formant part de la quotidianitat de l’escola i establint xarxes comunicatives i formatives entre tots els membres que influeixen en la comunitat educativa.

Animeu-vos a conèixer l’escola o seguiu-nos en les xarxes socials!           

              Facebook:  Escola bressol Tris-Tras                        Instagram:  @escolabressolportella

"Qualsevol ajuda innecessària és un obstacle per al desenvolupament de l'infant"  Maria Montessori

Document Actions