39° / 21° Molt tapat

Col·locació de la senyera amb l'escut del municipi a la Plaça Pare Costes

Col·locació de la senyera amb l'escut del municipi a la Plaça Pare Costes
Col·locació de la senyera amb l'escut del municipi a la Plaça Pare Costes

DILLUNS 29 NOVEMBRE 2021

Col·locació de la senyera amb l'escut del municipi a la Plaça Pare Costes