39° / 21° Molt tapat

CONSULTORI MÈDIC

DILLUNS 01 JUNY 2020

Avís situació excepcional COVID-19: Adaptació a la "nova realitat assistencial" dels consultoris municipals ABS Lleida Rural Nord.