30° / 17° Poc tapat

Decret de mesures tributàries a l'OAGRTL

DILLUNS 23 MARÇ 2020

L'Organisme Autònom de Gestió i Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida comunica que es erllonga fins al 25 de Maig de 2020 el termini per pagar l'Impost de vehicles de Tracció Mecànica. 

Els rebuts domiciliats d'aquest impost es carregaran el dia 21 de Maig de 2020.