Rehabilitació de les escales de la Plaça Pare Costes amb el carrer del mig.

Rehabilitació de les escales de la Plaça Pare Costes amb el carrer del mig.
Rehabilitació de les escales de la Plaça Pare Costes amb el carrer del mig.

DISSABTE 20 NOVEMBRE 2021

Rehabilitació de les escales de la Plaça Pare Costes amb el carrer del mig.