Substitució de les fustes dels bancs de la Plaça Pare Costes

Substitució de les fustes dels bancs de la Plaça Pare Costes
Substitució de les fustes dels bancs de la Plaça Pare Costes

DILLUNS 15 NOVEMBRE 2021

Substitució de les fustes dels bancs de la Plaça Pare Costes