35° / 19° Intervals de núvols

En xifres

Partit judicial: Balaguer

Comarca: El Segrià

Extensió: 12 km2

Altitud: 258 m

Distància de Lleida: 12 km

Habitants: 736

Portella, la

Codi
251749
Comarca
Segrià
Població
727
Superfície
12,31
Densitat
59,1
Altitud
259

Superfície (km²)

Municipi
12,31
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
59,1
Comarca
151,5
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
409
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
318
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
727
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
83
Comarca
31.944
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
498
Comarca
140.998
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
119
Comarca
31.672
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
27
Comarca
6.995
Catalunya
250.143

Població

Municipi
727
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
45
Comarca
16.402
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
282
Comarca
73.978
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
69
Comarca
14.323
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
2.344
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
409
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
38
Comarca
15.542
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
216
Comarca
67.020
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
50
Comarca
17.349
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
14
Comarca
4.651
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
318
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
415
Comarca
140.230
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
34
Comarca
25.960
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
278
Comarca
45.419
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
727
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
439
Comarca
169.956
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
288
Comarca
41.653
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
727
Comarca
211.609
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
236
Comarca
83.148
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
173
Comarca
23.899
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
409
Comarca
107.047
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
203
Comarca
86.808
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
115
Comarca
17.754
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
318
Comarca
104.562
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
16
Comarca
3.919
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
22
Comarca
3.836
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
38
Comarca
7.755
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
100
Comarca
34.875
Catalunya
1.237.395

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
30
Comarca
85,1
Catalunya
82,8

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
869
Catalunya
29.832

Naixements. Nenes

Municipi
4
Comarca
886
Catalunya
28.632

Naixements

Municipi
4
Comarca
1.755
Catalunya
58.464

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
1.082
Catalunya
39.828

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
985
Catalunya
39.956

Defuncions

Municipi
7
Comarca
2.067
Catalunya
79.784

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
368
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
1
Comarca
-443
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
8
Comarca
-54
Catalunya
-8.971

Saldo migratori intern

Municipi
9
Comarca
-497
Catalunya
-8.971

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Emigracions externes

Municipi
5
Comarca
2.652
Catalunya
62.236

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
5
Comarca
656
Catalunya
17.499

Immigracions de la resta del món

Municipi
9
Comarca
2.759
Catalunya
101.261

Immigracions externes

Municipi
14
Comarca
3.415
Catalunya
118.760

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
148
Comarca
40.914
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
21,2
Comarca
21,93
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-1
Comarca
2,29
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
22,2
Comarca
19,64
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
582
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
467
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
493
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
347
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
153
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
735
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
298
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
86
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
295
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
729
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.486
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
26,4
Comarca
19
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
38,1
Comarca
31,8
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
16
Comarca
21,1
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
19,4
Comarca
28,2
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
453
Comarca
142.035
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
88,5
Comarca
58,2
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
394
Comarca
140.393
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
89,3
Comarca
79,7
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
397
Comarca
140.129
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
70,5
Comarca
60,4
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
47,7
Comarca
42,7
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
442
Comarca
140.986
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
216
Comarca
49.086
Catalunya
1.823.075

Dones

Municipi
147
Comarca
40.120
Catalunya
1.612.844

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
363
Comarca
89.206
Catalunya
3.435.919

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
385
Comarca
94.891
Catalunya
3.613.910

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
36
Comarca
1.400
Catalunya
9.873

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
290
Comarca
71.438
Catalunya
2.267.176

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
341
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Afiliacions agri. R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
24
Comarca
3.081
Catalunya
21.855

Afiliacions serveis R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
18
Comarca
9.700
Catalunya
426.501

Afiliacions R.A.S.S. (ubicació comptes cotització)

Municipi
56
Comarca
15.259
Catalunya
556.043

Afiliacions a centres SS fins a 50 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
95
Comarca
39.136
Catalunya
1.250.039

Afiliacions a centres SS de 51 a 250 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
246
Comarca
24.580
Catalunya
672.962

Afiliacions a centres SS de 251 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
21.818
Catalunya
949.827

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
341
Comarca
85.534
Catalunya
2.872.828

Comptes de cotització

Municipi
24
Comarca
7.311
Catalunya
243.389

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
179
Comarca
45.090
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
767,39
Comarca
942,53
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
84
Comarca
19.571
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
70
Comarca
20.195
Catalunya
775.829

Total

Municipi
154
Comarca
39.766
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
5,2
Comarca
1.609,1
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
5,2
Comarca
851,8
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
1
Comarca
878,4
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
21
Comarca
8.556,5
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
852,9
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
32,3
Comarca
12.748,8
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
10,9
Comarca
5.643
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
21,4
Comarca
7.105,7
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
32,3
Comarca
12.748,7
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
279
Comarca
81.550
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars secundaris

Municipi
18
Comarca
5.799
Catalunya
470.081

Habitatges familiars

Municipi
306
Comarca
99.851
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
504
Comarca
164.727
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
40.970,2
Comarca
45.314,5
Catalunya
70.691,4

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
266,9
Comarca
408,4
Catalunya
500,7

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
14.818
Comarca
21.721
Catalunya
24.984

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.965
Comarca
5.993
Catalunya
7.193

Superfície de terres llaurades

Municipi
893
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Superfície de pastures permanents

Municipi
0
Comarca
8.638
Catalunya
355.107

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
893
Comarca
93.656
Catalunya
1.147.532

Conreus d'herbacis

Municipi
598
Comarca
42.846
Catalunya
511.150

Conreus de fruiters

Municipi
295
Comarca
28.459
Catalunya
110.819

Conreus d'olivera

Municipi
0
Comarca
11.229
Catalunya
101.236

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.228
Catalunya
61.391

Altres conreus

Municipi
0
Comarca
256
Catalunya
7.829

Terres llaurades

Municipi
893
Comarca
85.018
Catalunya
792.425

Explotacions sense terres

Municipi
3
Comarca
171
Catalunya
1.519

Explotacions amb terres

Municipi
71
Comarca
5.803
Catalunya
59.320

Explotacions agràries amb i sense terres

Municipi
74
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Explotacions sense ramaderia

Municipi
62
Comarca
4.852
Catalunya
47.172

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
1.122
Catalunya
13.667

Explotacions agràries amb i sense ramaderia

Municipi
74
Comarca
5.974
Catalunya
60.839

Caps de bovins

Municipi
850
Comarca
59.113
Catalunya
544.135

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
40.046
Catalunya
600.082

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
2.441
Catalunya
71.748

Caps de porcins

Municipi
12.890
Comarca
943.807
Catalunya
6.742.638

Caps d'aviram

Municipi
56.000
Comarca
3.570.783
Catalunya
43.890.563

Caps de conilles mares

Municipi
100
Comarca
16.964
Catalunya
335.054

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
216
Catalunya
19.352

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
273
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
32
Catalunya
3.083

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.848
Catalunya
318.954

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
351

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
262.346

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
2.514

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
68
Catalunya
20.190

Turismes

Municipi
469
Comarca
105.075
Catalunya
3.554.258

Motocicletes

Municipi
61
Comarca
15.444
Catalunya
882.094

Vehicles industrials

Municipi
133
Comarca
27.644
Catalunya
779.051

Altres vehicles

Municipi
38
Comarca
8.364
Catalunya
172.003

Parc de vehicles

Municipi
701
Comarca
156.527
Catalunya
5.387.406

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,77
Comarca
1,15
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
77,6
Comarca
41,8
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
385
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
492,92
Comarca
47.802,48
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions