En xifres

Partit judicial: Balaguer

Comarca: El Segrià

Extensió: 12 km2

Altitud: 258 m

Distància de Lleida: 12 km

Habitants: 736

Portella, la

Codi
251749
Comarca
Segrià
Població
731
Superfície
12,31
Densitat
59,4
Altitud
259

Superfície (km²)

Municipi
12,31
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
59,4
Comarca
154,3
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
418
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
313
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
731
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
90
Comarca
31.524
Catalunya
1.116.910

Població de 15 a 64 anys

Municipi
497
Comarca
144.092
Catalunya
5.255.889

Població de 65 a 84 anys

Municipi
116
Comarca
32.803
Catalunya
1.272.703

Població de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
7.057
Catalunya
256.461

Població

Municipi
731
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
48
Comarca
16.237
Catalunya
575.181

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
291
Comarca
75.856
Catalunya
2.654.179

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
64
Comarca
14.901
Catalunya
572.244

Homes de 85 anys i més

Municipi
15
Comarca
2.386
Catalunya
85.619

Homes

Municipi
418
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
42
Comarca
15.287
Catalunya
541.729

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
206
Comarca
68.236
Catalunya
2.601.710

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
52
Comarca
17.902
Catalunya
700.459

Dones de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
4.671
Catalunya
170.842

Dones

Municipi
313
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Població nascuda a Catalunya

Municipi
403
Comarca
140.354
Catalunya
4.975.830

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
36
Comarca
24.910
Catalunya
1.151.646

Població nascuda a l'estranger

Municipi
292
Comarca
50.212
Catalunya
1.774.487

Població

Municipi
731
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
440
Comarca
170.457
Catalunya
6.539.982

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
291
Comarca
45.019
Catalunya
1.361.981

Població

Municipi
731
Comarca
215.476
Catalunya
7.901.963

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
243
Comarca
83.551
Catalunya
3.186.015

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
175
Comarca
25.829
Catalunya
701.208

Homes

Municipi
418
Comarca
109.380
Catalunya
3.887.223

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
197
Comarca
86.906
Catalunya
3.353.967

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
116
Comarca
19.190
Catalunya
660.773

Dones

Municipi
313
Comarca
106.096
Catalunya
4.014.740

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
22
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
37
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
110
Comarca
35.330
Catalunya
1.233.790

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
45,5
Comarca
84,4
Catalunya
82

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
827
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
765
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
1.592
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
3
Comarca
981
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
1.009
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
6
Comarca
1.990
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
685
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
39
Comarca
21.084
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
66
Comarca
22.563
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
45
Comarca
17.118
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
48
Comarca
13.290
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
33
Comarca
6.600
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-39
Comarca
26
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
2
Comarca
-28
Catalunya
-5.865

Saldo migratori intern

Municipi
-37
Comarca
-2
Catalunya
-5.865

Immigracions externes

Municipi
83
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Emigracions externes

Municipi
30
Comarca
2.983
Catalunya
115.892

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
8
Comarca
1.054
Catalunya
29.090

Immigracions de la resta del món

Municipi
75
Comarca
6.254
Catalunya
245.348

Immigracions externes

Municipi
83
Comarca
7.308
Catalunya
274.438

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-4,14
Comarca
-1,86
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
22,1
Comarca
20,25
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
22,1
Comarca
18,75
Catalunya
17,89

Població que entén català

Municipi
582
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
467
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
493
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
347
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
153
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
735
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
300
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
303
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
754
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.521
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
23,1
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
40,2
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
15,9
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
20,9
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
431
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
88,4
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
384
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
68
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
390
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
80
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
428
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
82,2
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Població ocupada

Municipi
321
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
45
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
366
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
264
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
630
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
195
Comarca
48.730
Catalunya
1.864.245

Dones

Municipi
115
Comarca
40.125
Catalunya
1.662.630

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
310
Comarca
88.855
Catalunya
3.526.870

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
330
Comarca
94.515
Catalunya
3.707.545

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
30
Comarca
1.540
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
7.340
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.165
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
345
Comarca
75.180
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
390
Comarca
90.225
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
2.940
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.655
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
9.830
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
15.250
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
16.755
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
25
Comarca
24.025
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
24.920
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
310
Comarca
24.525
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
390
Comarca
90.225
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
24
Comarca
7.391
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
184
Comarca
46.130
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
897,63
Comarca
1.136,18
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
84
Comarca
19.807
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
73
Comarca
20.892
Catalunya
795.474

Total

Municipi
157
Comarca
40.699
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,8
Comarca
719,6
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,6
Comarca
614,7
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
2,5
Comarca
689,8
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
11,6
Comarca
6.255,2
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,9
Comarca
811,4
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
17,4
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
6
Comarca
3.754,4
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
11,4
Comarca
5.336,2
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
17,4
Comarca
9.090,7
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
60
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
291
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
79,4
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
150
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
51
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22,1
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
18
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
66
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
60
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
81
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
70,3
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
502
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.269
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
269
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
17.625
Comarca
22.991
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
5.349
Comarca
7.172
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
955
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
958
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
451
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
112
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
45
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
26
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
319
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
955
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
55
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
13.596
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
450
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
53
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
139
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
41
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
683
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,68
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
75,7
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
709,49
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74