10° / -1° Poc tapat

En xifres

Partit judicial: Balaguer

Comarca: El Segrià

Extensió: 12 km2

Altitud: 258 m

Distància de Lleida: 12 km

Habitants: 736

Portella, la

Codi
251749
Comarca
Segrià
Població
718
Superfície
12,31
Densitat
58,3
Altitud
259

Superfície (km²)

Municipi
12,31
Comarca
1.396,66
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
58,3
Comarca
152,1
Catalunya
242,7

Homes

Municipi
411
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones

Municipi
307
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població

Municipi
718
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població de 0 a 14 anys

Municipi
72
Comarca
31.568
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
503
Comarca
141.615
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
115
Comarca
32.068
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
28
Comarca
7.137
Catalunya
256.427

Població

Municipi
718
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
36
Comarca
16.174
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
297
Comarca
74.432
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
61
Comarca
14.514
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
17
Comarca
2.392
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
411
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
36
Comarca
15.394
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
206
Comarca
67.183
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
54
Comarca
17.554
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
11
Comarca
4.745
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
307
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
400
Comarca
140.155
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
34
Comarca
25.440
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
284
Comarca
46.793
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
718
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
430
Comarca
169.699
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
288
Comarca
42.689
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
718
Comarca
212.388
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
233
Comarca
83.015
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
178
Comarca
24.497
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
411
Comarca
107.512
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
197
Comarca
86.684
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
110
Comarca
18.192
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
307
Comarca
104.876
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
15
Comarca
4.047
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
22
Comarca
3.915
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
37
Comarca
7.962
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
90
Comarca
34.895
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
33,3
Comarca
84,6
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
2
Comarca
826
Catalunya
29.148

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
761
Catalunya
27.168

Naixements

Municipi
3
Comarca
1.587
Catalunya
56.316

Defuncions. Homes

Municipi
4
Comarca
1.076
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
7
Comarca
947
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
11
Comarca
2.023
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
557
Catalunya
23.601

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-27
Comarca
-100
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
12
Comarca
346
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-15
Comarca
246
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
24
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
3.333
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
13
Comarca
936
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
11
Comarca
3.646
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
24
Comarca
4.582
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal

Municipi
-51
Comarca
3.699
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-7,46
Comarca
1,93
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,17
Comarca
0,45
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-6,29
Comarca
1,48
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
582
Comarca
191.174
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
467
Comarca
155.291
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
493
Comarca
161.693
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
347
Comarca
117.610
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
153
Comarca
9.527
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
735
Comarca
200.702
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
15
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
30
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
40
Catalunya
1.024

Pistes poliesportives

Municipi
3
Comarca
300
Catalunya
8.389

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
86
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
0
Comarca
302
Catalunya
9.256

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
1.105

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
19
Catalunya
437

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
753
Catalunya
29.265

Espais esportius

Municipi
7
Comarca
1.519
Catalunya
51.754

Educació primària o inferior

Municipi
23,1
Comarca
16,2
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
40,2
Comarca
32,3
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
15,9
Comarca
21,4
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
20,9
Comarca
30,1
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
431
Comarca
142.022
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
88,4
Comarca
64,4
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
384
Comarca
140.284
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
68
Comarca
52
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
390
Comarca
140.737
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
80
Comarca
68,4
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
82,2
Comarca
63,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
428
Comarca
141.487
Catalunya
5.645.470

Població ocupada

Municipi
321
Comarca
88.572
Catalunya
3.201.006

Població desocupada

Municipi
45
Comarca
13.269
Catalunya
476.662

Població activa

Municipi
366
Comarca
101.841
Catalunya
3.677.668

Població inactiva

Municipi
264
Comarca
74.658
Catalunya
2.845.239

Població de 16 anys i més

Municipi
630
Comarca
176.502
Catalunya
6.522.907

Homes

Municipi
215
Comarca
48.765
Catalunya
1.863.925

Dones

Municipi
130
Comarca
40.500
Catalunya
1.661.180

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
340
Comarca
89.270
Catalunya
3.525.105

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
360
Comarca
94.930
Catalunya
3.704.715

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
35
Comarca
1.520
Catalunya
10.340

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
7.470
Catalunya
462.060

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
6.325
Catalunya
154.890

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
545
Comarca
76.160
Catalunya
2.425.965

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
590
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
25
Comarca
2.980
Catalunya
21.200

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
825
Catalunya
36.880

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
10
Comarca
1.655
Catalunya
69.845

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
15
Comarca
9.865
Catalunya
432.730

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
15.325
Catalunya
560.655

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
55
Comarca
16.655
Catalunya
553.115

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
50
Comarca
23.640
Catalunya
730.745

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
26.425
Catalunya
739.210

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
485
Comarca
24.750
Catalunya
1.030.185

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
590
Comarca
91.475
Catalunya
3.053.255

Comptes de cotització

Municipi
24
Comarca
7.374
Catalunya
246.953

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
185
Comarca
45.487
Catalunya
1.726.137

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
778,44
Comarca
990,4
Catalunya
1.090,78

Homes

Municipi
84
Comarca
19.551
Catalunya
735.383

Dones

Municipi
74
Comarca
20.558
Catalunya
783.019

Total

Municipi
158
Comarca
40.109
Catalunya
1.518.402

Atur registrat. Agricultura

Municipi
3,9
Comarca
1.143,8
Catalunya
7.259,1

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,9
Comarca
710,5
Catalunya
39.692,7

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
744
Catalunya
27.406,5

Atur registrat. Serveis

Municipi
16,9
Comarca
7.050
Catalunya
256.753,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,8
Comarca
726,2
Catalunya
23.532,1

Atur registrat

Municipi
25,7
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Atur registrat. Homes

Municipi
8,5
Comarca
4.440,4
Catalunya
151.632,6

Atur registrat. Dones

Municipi
17,2
Comarca
5.934,1
Catalunya
203.011,1

Atur registrat

Municipi
25,7
Comarca
10.374,5
Catalunya
354.643,7

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
60
Comarca
23.357
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
291
Comarca
104.012
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
79,4
Comarca
77,5
Catalunya
76,4

Habitatges familiars principals de propietat

Municipi
150
Comarca
57.807
Catalunya
2.066.591

Habitatges familiars principals de lloguer

Municipi
51
Comarca
17.127
Catalunya
692.285

Habitatges familiars principlas cedits, altres formes

Municipi
33
Comarca
5.721
Catalunya
230.481

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars de lloguer (%)

Municipi
22,1
Comarca
21,2
Catalunya
23,2

Habitatges familiars principals fins a 45 m²

Municipi
3
Comarca
4.896
Catalunya
270.604

Habitatges familiars principals de 46 a 60 m²

Municipi
18
Comarca
9.672
Catalunya
657.547

Habitatges familiars principals de 61 a 90 m²

Municipi
66
Comarca
32.436
Catalunya
1.181.950

Habitatges familiars principals de 91 a 120 m²

Municipi
60
Comarca
18.576
Catalunya
443.055

Habitatges familiars principals de més de 120 m²

Municipi
81
Comarca
14.313
Catalunya
403.659

No hi consta

Municipi
3
Comarca
759
Catalunya
32.542

Habitatges familiars principals

Municipi
231
Comarca
80.655
Catalunya
2.989.357

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
70,3
Comarca
91,2
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
502
Comarca
165.122
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
41.269
Comarca
45.274
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
269
Comarca
408
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
16.487
Comarca
21.718
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.933
Comarca
6.058
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
955
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
3
Comarca
1.270
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
958
Comarca
95.162
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
451
Comarca
29.191
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
112
Comarca
9.979
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
45
Comarca
2.311
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
26
Comarca
5.596
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
319
Comarca
34.211
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
1
Comarca
10.396
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
2.037
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
131
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
23
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
955
Comarca
93.891
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
55
Comarca
5.193
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
1.096
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
_
Comarca
103.535
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
0
Comarca
29.291
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
0
Comarca
938
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
13.596
Comarca
1.347.873
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
4.436.459
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
11.437
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
0
Comarca
63
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
449
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
33
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
2.852
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
111
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
11
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
85
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
450
Comarca
104.585
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
53
Comarca
16.248
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
139
Comarca
28.437
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
41
Comarca
9.115
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
683
Comarca
158.385
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,68
Comarca
1,19
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
75,7
Comarca
42,2
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
2
Comarca
401
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
709,49
Comarca
56.898,98
Catalunya
3.823.878,74